תמונת מנוי: Except the Mystery: Ethics and Meaning in the cinema of the Coen Brothers | 0851.6755.01

Except the Mystery: Ethics and Meaning in the cinema of the Coen Brothers | 0851.6755.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | קורס מקוון באנגלית
השיעורים מוקלטים ופתוחים לצפייה באמצעות המודל

ד"ר שי בידרמן

הקורס יציג את הקולנוע של האחים כהן ויבחן את האופנים שבהם ממש קולנוע זה מטרה פילוסופית של דיון בסוגיות של אתיקה ומשמעות.

הקורפוס הקולנועי של האחים כהן הנו עדות ליכולתו הייחודית של הקולנוע "לעשות פילוסופיה", קרי: לבחון סוגיות, עמדות, מחשבות והגויות שעניינן הפילוסופי חוצה את ההיסטוריה המערבית למלוא אורכה, ולגבש מחשבות עצמאיות שעניינם הפילוסופי אינו נופל ממהותן הקולנועית.

תוך סקירת הרפרטואר הקולנועי של האחים כהן, נבחן באילו שאלות עוסקים סרטיהם, כיצד ומדוע מנוסחות התשובות המנוסחות בהם, ומה ניתן ללמוד מכך על יכולותיו הפילוסופיות של הדימוי הנע מחד--ועל מאמציהם הפילוסופיים והקולנועיים של צמד היוצרים מאידך.

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים