תמונת מנוי: "כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המודרנית | 0821-6495-01

"כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המודרנית | 0821-6495-01

עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

סמסטר א' יום ג' | 16:00-18:00

ד"ר קרן צדפי

 

תנועת האמנות המודרנית בעולם הערבי הנקראת חֻרוּפִיָה עַרַבִּיָה ("האלפבית הערבי"), שהחלה לצמוח בשנות הארבעים של המאה הקודמת, ביססה את העשייה שלה על התפקיד המסורתי של המילה והטקסט בקוראן ובמסורת האסלאמית. באמצעות השימוש באלפבית הערבי נחקרו הגבולות שבין הקריאות לבין ההפשטה, בין המסורתי לבין המודרני, בין האות לבין הסימן. התוצר היו עבודות אמנות שרפרפו להיסטוריה האסלאמית, הזהות האסלאמית, הפוליטיקה והדת. בקורס נבחן את הקשר שבין הופעתן של התנועות הלאומיות שקראו לשחרור ולעצמאות בעולם הערבי לבין צמיחתה של התנועה האמנותית, ואת הקשר שתנועת החֻרוּפִיָה ביססה בין העשייה האמנותית המודרנית לבין המסורת האמנותית האסלאמית מחד, לבין הבנייתה של הזהות הלאומית הערבית (והאסלאמית) המודרנית מאידך.

 

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים