תמונת מנוי: "Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומא | 0821-6879-01

"Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומא | 0821-6879-01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב' יום ד' 12:00-14:00

ד"ר יעל יונג

 

אף כי היום נדמים לנו המונומנטים היוונים והרומים צחים כשלג, לאמיתו של דבר, היו אלו צבועים בססגוניות רבה. מטרת הקורס להכיר את תיאוריות הצבע שרווחו בעולם הקלאסי, את חומרי הצביעה וטכניקות יישום הצבע על יצירות אמנות ממגוון מדיומים [שיש, מתכות, ציורי קיר וציורי לוח, שנהבים, חומר וטרהקוטה, וטקסטיל]. השאלות המרכזיות שנעסוק בהן בשיעורים הן מה תפקיד הצבע ביצירת האמנות, מה משמעותו, האם הצבע מימטי או סמלי? נדון גם באופני התגובה של הצופים לאותן יצירות אמנות ססגוניות.

 

תאריכי הקורס

 

11.03.20

18.03.20

25.03.20

02.04.20

22.04.20

06.05.20

13.05.20

20.05.20

27.05.20

3.06.20

10.06.20

17.06.20

24.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים