נהלי רישום

אופן הלימוד:

הלימודים מתקיימים באופן פרונטלי.

בקורסים מסויימים בהם תתאפשר למידה היברידית – שידור זום שיתקיים במקביל ללימוד בכיתה, תהיה הודעה פרטנית על כך.

  • בלימודי הזום, השעורים יוקלטו ויהיו זמינים לרשות התלמידים לכל מהלך הסמסטר.

באחריות המשתלמים לוודא את אופן הלימוד בקורס טרם ההרשמה.

**

רישום – מידע כללי וסדרי רישום

היום הראשון ללימודים בסמסטר א': 15.10.2023

היום הראשון ללימודים בסמסטר ב': 4.03.2024

תאריך פתיחת הרישום למשתלמים לקורסי סמסטר א' ו-ב': 05.09.2023

■ הלימודים בתכנית העשרה והשראה באמנויות הינם להעשרה בלבד,  ואינם מקנים תואר, הכרה אקדמית, זכויות או נקודות זכות מצטברות לקראת תואר או תעודה אקדמיים.

■ הלומדים בתכנית העשרה והשראה באמנויות אינם נדרשים בבחינות קבלה. וכן אינם זכאים להיבחן ולהגיש עבודות.

■ המידע בחוברת מעודכן עד למועד מסירתה לדפוס. המידע העדכני מפורסם באתר

האינטרנט: https://arts.smarticket.co.il/

 

קבלת קהל

תתקיים בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10.00-16.00, למעט חגים ומועדים מיוחדים.

 

בנוסף, ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6405400 ובכתובת הדואר האלקטרוני arts4u@tauex.tau.ac.il  

 

משרדי היחידה סגורים בימי ו', ערבי חג ובחוה"מ סוכות ופסח.

 

 

 

דרכי הרשמה לקורסים

1. באתר האינטרנט - רישום ישיר ומיידי, פעיל בכל שעות היום ובסופי שבוע: https://arts.smarticket.co.il/

2. בטלפון 03-6405400 בימים א'-ה' בשעות 16:00-10:00.

 

 

כרטיס משתלמ/ת

■ בסמוך לפתיחת הסמסטר, יקבלו הנרשמים הודעת SMS והודעת מייל שתאשר את רישומם לקורס ותשמש אישור כניסה לקורסים הרשומים.

■ יש להציג את ההודעה בכניסה לכיתות הלימוד - על גבי צג הטלפון או בהדפסה.

■ כרטיס המשתלמ/ת מקנה את ההטבות הבאות:

– כניסה חינם לכל אגפי הספרייה המרכזית.

– הנחה ברכישת מנוי להשאלת ספרים בספרייה.

– הזמנת צילומים במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה במחיר סטודנט.

– 10% הנחה ברכישת קטלוגים וכתבי עת של הפקולטה.

– הטבת מחיר בחניוני אחוזות החוף שסביב קמפוס האוניברסיטה (בכפוף למסירת מספר הרכב לנציגות יחידת ההעשרה).

* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים.

 

עלות הקורסים

■ עלות קורס לסמסטר בהיקף 2 שעות סמסטריאליות: 600 ₪.

■ עלות קורס לסמסטר בהיקף 4 שעות סמסטריאליות: 1,200 ₪.

בקורסי קולנוע הכוללים הקרנת סרטים: תהיה תוספת 150 ₪ למחיר הקורס.

■ עלות הסדרות: כמפורט בחוברת ובאתר.

 

אופן התשלום

■ התשלום באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

 

הנחות

זכאות להנחה על בסיס הצגת תעודה בלבד, אין כפל הנחות.

 

זכאים להנחות

הנחה לקורסים

הנחה לסדרות

עובד/ת קבוע/ה של אוניברסיטת תל-אביב*

פטור מתשלום

10%

בן/בת זוג של עובד/ת קבוע/ה באוניברסיטת תל-אביב

10%

10%

גמלאי/ת של אוניברסיטת תל-אביב**

50%

10%

בן/בת זוג של גמלאי/ת אוניברסיטת תל-אביב

10%

10%

בוגר/ת אוניברסיטת תל אביב

10%

10%

חבר/ה אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב

10%

10%

עמית/ת "חבר"***

7%

7%

נרשמים לקורסים בעלות כוללת של 3,600 ₪ ומעלה

10%

10%

 

* רישום לקורסים של עובדים קבועים באוניברסיטת תל אביב – ייעשה לאחר פתיחת שנת הלימודים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

** גמלאי הסגל הבכיר מתבקשים לגשת למשרדי הארגון על מנת להסדיר את הרישום לקורסים לפני ביצוע הרישום בתכנית העשרה והשראה באמנויות.

*** עמיתי חבר: התשלום באמצעות כרטיס "חבר" בלבד, מימוש ההנחה ברישום טלפוני בלבד, ההנחה תינתן במעמד חיוב הכרטיס.

  • אין כפל הנחות

 

נוהל החלפת קורס

■ בקשה להחלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב.

– בסמסטר א' עד 26.10.2023

– בסמסטר ב' עד 14.03.2024

נוהל ביטול הרשמה

■ בקשה להחלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב.

– בסמסטר א' עד 26.10.2023

– בסמסטר ב' עד 14.03.2024

בקשות ביטול בסמסטר א'

- בקשות שיתקבלו בין ה- 12.09.2023 ועד ה-12.10.2023 - יחוייבו ב- 10% מהמחיר המלא לקורס.

- בקשות שיתקבלו לאחר ה- 12.10.2023 ועד תום המועד האפשרי לביטול, יחוייבו ב- 120 ש"ח דמי רישום, לכל קורס.

בקשות ביטול בסמסטר ב'

ביטול בסמסטר ב'

- בקשות שיתקבלו בין ה- 29.01.2024 ועד ה-29.02.2024 - יחוייבו ב10% מהמחיר המלא לקורס.

- בקשות שיתקבלו לאחר ה- 29.02.2024 ועד תום המועד האפשרי לביטול, יחוייבו ב- 120 ש"ח דמי רישום.

 

■ במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.

 

משך שיעור בקורס

משך שיעור הינו שעה וחצי.

■ כל השיעורים (למעט בביה"ס לאדריכלות), יתחילו 15 דקות אחרי הזמן המצוין בחוברת

ויסתיימו 15 דקות לפני שעת הסיום המצוינת, כנהוג באוניברסיטה.

הלימודים בביה"ס לאדריכלות

■ בביה"ס לאדריכלות יתחילו השיעורים בדיוק בשעה שפורסמה בחוברת. משך השיעור הוא

שעה ו-45 דקות.

■ בשבוע האחרון בכל סמסטר לא יתקיימו לימודים כדי לאפשר לסטודנטים מן המניין להתמקד בסדנאות להגשות הפרויקטים.

הלימודים בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

כמידי שנה, בימי פסטיבל סרטי סטודנטים של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, יחולו שינויים בלימודי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה. השינויים יתפרסמו מראש בהתאם להודעות מזכירות ביה"ס.

 

גמול השתלמות ואישורי נוכחות

  • הקורסים (לא כולל סדרות) מוכרים לגמול השתלמות בכפוף לאישור מקום העבודה.
  • לקבלת טופס אישור רישום ונוכחות בקורס, יש לפנות למזכירות תכנית העשרה והשראה

באמנויות. יש להחתים את הטופס ע"י המרצה, בכל אחד ממפגשי הקורס.

 

למידה מרחוק - מודל

להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק (מודל) היכנסו לאתר התכנית בכתובת:

http://moodle.tau.ac.il

הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים, לרבות ביטולי שעורים, יישלחו באמצעות אתר המודל של הקורס ו/או בהודעות מייל / SMS

 

הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים, יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט של

הפקולטה.

משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים באתר האינטרנט

של הפקולטה לאמנויות בכתובת: www.arts.tau.ac.il/arts4u

 

הודעות ביטול שיעורים באמצעות הודעות SMS

הודעות אישיות בדבר ביטולי שיעורים תשלחנה באמצעות מכשירי הטלפון הסלולריים

בהודעות SMS , לאור זאת אנא הקפידו למלא בטופס הרישום את מספר הטלפון

הנייד שברשותכם.

 

הערה כללית

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בגלל מספר מועט של נרשמים או מכל

סיבה אחרת, להכניס שינויים בגובה התשלום, ובכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים

כפי שפורסמו בחוברת זו מבלי להודיע על כך מראש לנרשמים.

על המשתתפים בתכנית "העשרה והשראה באמנויות" (למעט בסדרות הייחודיות) חלים

הכללים הנקבעים על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי

שיעורים בגין היעדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות ועיצומים.

 

לוח אירועי הפקולטה לאמנויות

אירועי הפקולטה, כנסים, ימי עיון ופסטיבלים מתפרסמים באתר הפקולטה

www.arts.tau.ac.il/arts4u , באתר הקורסים https://arts.smarticket.co.il/  ובניוזלטר המופץ לרשימת הדיוור של הפקולטה.

להצטרפות לרשימת הדיוור שלחו אי-מייל לכתובת: arts4u@tauex.tau.ac.il

למעקב אחר אירועי הפקולטה, חפשו את עמוד הפייסבוק של מרכז התרבות והעשרה של הפקולטה לאמנויות: הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל־אביב

 

 

 

למידע נוסף אנא פנו אלינו:

היחידה להשתלמויות ופרויקטים

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

בניין מכסיקו, חדר 204

טלפון: 03-6405400 , פקס: 03-6406371

 

כתובת למשלוח דואר:

תכנית העשרה והשראה באמנויות

הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב

רמת אביב, 6997801

 

 

 

כתובת דואר אלקטרוני: arts4u@tauex.tau.ac.il

כתובת אתר האינטרנט: www.arts.tau.ac.il/arts4u

 

לידיעתכם: משרדי היחידה יהיו סגורים בימי שישי, ערבי חג וחול המועד ובהתאם ללוח השנה האקדמית תשפ"ד.

אנו מאחלים לכם לימודים מעניינים ומהנים בפקולטה לאמנויות

 

 

מערכת למכירת כרטיסים